ahlalbaytlibrary.tripod.com

 Mizân Tefsiri, Cilt 5

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

E-Kitap: nehculbelaga.tripod.com

İÇİNDEKİLER


     Nisâ Sûresi  ( 77-176. Ayetler)

 

77-80  |   81-84  |    85-91   |   92-94  |   95-100   |   101-104   |  105-126   |   127-134  |   135   |   136-147   |   148-149   |   150-152   |   153-169  |  170-175  |   176 |


     Mâide Sûresi ( 1-54. Ayetler)

 

|   1-3   |    4-5    |      6-7    |     8-14    |     15-19     |    20-26   |     27-32   |       33-40    |     41-50     |   51-54   |


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 NİSÂ SÛRESİNİN DEVAMI

 

  77-80.Ayetler...................................................................................................5

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................5

(A-77)- "Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekât.............................6

(A-78)- "Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır; hatta isterseniz..............................8

(A-79)- "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise...............................11

(A-80)- "Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur................................12

 

     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE  ANLAM İFADE

     EDER?.............................................................................................................12

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI......................................23

 

 

 


 

  81-84. Ayetler.............................................................................................27

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................27

(A-81)- "Baş üstüne" derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir........................28

(A-82)- "Hâlâ Kur'ân (ayetleri) üzerinde durup düşünmüyorlar mı?.......................29

(A-83)- "Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince, hemen.......................32

(A-84)- "Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden....................................41

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................42

 

 


 

  85-91. Ayetler............................................................................................47

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................48

(A-85)- "Kim iyi bir şefaatte bulunursa, onun o şefaat........................................48

(A-86)- "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeli ile selâm..................49

(A-87)- "Allah'tır ki Ondan başka ilâh (tapacak) yoktur. Geleceğinde..................49

(A-88)- "Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız?!...................50

(A-89)- "Onlar, sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki, onlarla............50

(A-90)- "Ancak sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluma.............51

(A-91)- "Hem sizden, hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen.............51

 

    SELÂMIN ANLAMI ÜZERİNE.................................................................. 52   

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................55

 


 

  92-94.Ayetler.............................................................................................65

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................66

(A-92)- "Yanlışlıkla olması dışında, bir müminin bir mümini öldürmesi...............66

(A-93)- "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen......................68

(A-94)- "Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi araştırın...........69

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................71

 

 


 

   95-100.Ayetler.............................................................................................77

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................78

(A-95)- "Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- (savaşa katılmayıp)................78

(A-96)- "Kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir........................83

(A-97)- "Melekler, nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken; "Ne.......................83

(A-98)- "Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz.......................86

(A-99)- "İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedici ve.....................90

(A-100)- "Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok................90

 

    MUSTAZAFLIK ÜZERINE............................................................................87

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI....................................94

 

 


 

   101-104.Ayetler........................................................................................105

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................105

(A-101)- "Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, kâfirlerin size bir......................105

(A-102)- "(Ey Muhammed!) Sen içlerinde bulunup da onlara namaz....................107

(A-103)- "Namazı kıldıktan sonra ayakta iken, otururken ve yanınız....................108

(A-104)- "(Düşmanınız olan) topluluğu takip etmede gevşeklik göstermeyin........110

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................110

 

     Korku Namazı..............................................................................................111

     Yolcu ( Seferi ) Namazı.................................................................................113

     Namazların Cem edilmesi (Öğle ile İkindi ve Akşam ile Yatsı namzalarının

     birleştirilerek kılınması)................................................................................116

 


 

   105-126. Ayetler.......................................................................................119

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................123

(A-105)- "Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin...............123

(A-106)- "Ve Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı...................125

(A-107)- "Kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşmaya kalkma........................127

(A-108)- "İnsanlardan gizleniyorlar (utanıyorlar) da Allah'tan..............................129

(A-109)- "Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz.....................130

(A-110)- "Kim de bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra...................130

(A-111)- "Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış..............131

(A-112)- "Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun......................132

(A-113)- "Allah'ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir.........................134

(A-114)- "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Yalnız....................139

(A-115)- "Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere...............141

(A-116)- "Çünkü Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz..........................142

(A-117)- "Onlar Allah'ın dışında etkileri olmayan edilgen tanrılardan...................143

(A-118)- "Allah onu lânetlemiş, o da demişti ki: "Elbette senin............................145

(A-119)- "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara............145

(A-120)- "(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki.......................147

(A-121-122)- "İşte onların varacağı yer cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak......147

(A-123)- "(İş) ne sizin kuruntularınızla, ne de Ehlikitab'ın kuruntularıyla..............148

(A-124)- "Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak birtakım...............150

(A-125-126)- "İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in...............152

 

    Masumiyetin Anlamı Üzerine.........................................................................135

    Fısıldaşarak Konuşmak..................................................................................139

    Şeytanın Vesveseleri......................................................................................147

    Ödül olarak cenneti kazanmanın şartı..............................................................151

    Kâfirlerin Amelleri ne olacak.........................................................................151

    Kadın ve Erkeğin amelleri eşit midir...............................................................152

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................154

 

   Gıybet nedir...................................................................................................160

   Mü'minin dünyada çektiği sıkıntıların hikmeti nedir..........................................165

  "Kim de... müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa.......................................162

 


 

  127-134. Ayetler.................................................................................... 167

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....................................................................168

(A-127)-"Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: Onlara.................168

(A-128)- "Eğer bir kadın, kocasının serkeşliğinden yahut kendisinden...............173

(A-129)- "Kadınlar arasında adaleti sağlamağa ne kadar uğraşsanız..................174

(A-130-131)- "Eğer (eşler) birbirinden ayrılırlarsa, Allah bol nimetiyle her........176

(A-132)- "Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Vekil olarak...............178

(A-133)- "Ey insanlar! Allah dilerse sizi (geriye) götürür ve başkalarını............178

(A-134)- "Kim dünya mükâfatını (mutluluğunu) isterse, (bilsin ki)....................179

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...............................119

 


 

  135. Ayet...............................................................................................187

AYETİN AÇIKLAMASI ...........................................................................187

     (A-135) "Ey inananlar!... adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik.........187

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................189

 


 

  136-147. Ayetler.........................................................................................191

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................193

    (A-136)- "Ey inananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği...............193

    (A-137)- "İman edip sonra inkâr eden, sonra yine iman edip tekrar.......................195

    (A-138-139)- "Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele!.............199

    (A-140)- "O, kitapta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın ayetlerinin inkâr.................200

    (A-141)- "Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir zafer...................200

    (A-142)- "Münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları ........................201

    (A-143)- "Arada (imanla küfrün arasında) yalpalayıp dururlar. Ne........................202

    (A-144-145)- "Ey inananlar! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin..........203

    (A-146)- "Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a..........................205

    (A-147)- "Eğer şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azap etsin?.....................206

   

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..................................207

"Allah'ın münafıkları aldatması" ne demektir....................................................209

"Allah'ı aldatmak" ne demektir........................................................................209

Münafıkların namazı nasıldır...........................................................................210

 


 

  148-149. Ayetler......................................................................................... 212

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................212

(A-148)- "Allah kötü sözün söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa.....................213

(A-149)- "Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü....................213

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................215

 


 

150-152. Ayetler...........................................................................................216

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................216

(A-150-151)- "Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler.......................................216

(A-152)- "Allah'a ve peygamberlerine inananlar ve onlardan hiçbiri......................219

 


 

153-169. Ayetler...........................................................................................221

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................223

(A-153)- "Ehlikitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni........................223

(A-154)- "Söz vermeleri için Tûr dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara..................226

(A-155)- "Sözlerini bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkâr etmelerinden.............227

(A-156)- "Bir de inkâr edip Meryem'e büyük bir iftira atmalarından......................229

(A-157)- "Ve "Allah elçisi Meryem oğlu Isa Mesih'i öldürdük" demelerinden........229

(A-158)-" Bilâkis Allah onu kendisine yükseltti. Allah güçlü ve üstündür..............231

(A-159)- "Ehlikitap'tan, İsa'nın ölümünden önce ona inanmayacak........................232

(A-160-161)- "Yahudilerin yaptıkları zulümden, Allah yolundan yüz....................237

(A-162)- "Fakat içlerinden ilimde derinleşenler ve müminler, namazı...................238

(A-163-164)-"(Çünkü) biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere................239

(A-165)- "(Onları) elçiler, müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik..............243

(A-166)- "Fakat Allah, sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi bilgisiyle...........244

(A-167)- "İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, şüphesiz uzak.................246

(A-168-169)- "İnkâr edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir..............246

 

 İsa (as) gerçekten öldürüldü mü.....................................................................221

"Bilâkis Allah onu ( İsa-as-) kendisine yükseltti.".....ne demektir.......................231

 

 AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ................................246

 


 

170-175. Ayetler..........................................................................................255

 AYETLERİN AÇIKLAMASI........................................................................255

(A-170)- "Ey insanlar! Resul size, Rabbinizden hak üzere geldi...........................256

(A-171)- "Ey Ehlikitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında.....................257

(A-172)- "Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a..........................260

(A-173)- "İnanıp iyi işler yapanlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve......................262

(A-174)- "Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir delil geldi ve size....................262

(A-175)- "İşte Allah'a inanıp O'na sımsıkı tutunanları, kendi katından..................263

 


 

176. Ayet....................................................................................................264

 AYETİN AÇIKLAMASI...............................................................................264

     (A-176) "Senden fetva istiyorlar. De ki: Ana-babası ve çocuğu olmayan kim......275

 

 AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........................................266

 

 


 

 

MÂİDE SÛRESİ

 

  1-3. Ayetler................................................................................................272

AYETİN AÇIKLAMASI ...............................................................................273

(A-1)- "Ey inananlar! (Yaptığınız) akitleri yerine getirin. İhramlı iken..................274

(A-2)- "Ey inananlar! Ne Allah'ın işaretlerine (hac ibadetlerine), ne.....................281

(A-3)- "Size (şunlar) haram kılındı: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan......................284

 

    AKDIN ANLAMI ÜZERINE.......................................................................276

 

    ÜÇ BÖLÜMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

    1- Et Yemeye İlişkin İnanışlar.........................................................................315

    2- Rahmet Sıfatıyla Bağdaşmadığı Hâlde, Hayvanların Öldürülmesi

    Nasıl Emredilmiştir?......................................................................................317 

    3- İslâm Neden Hayvanın Boğazlanmasını Öngörür?........................................321

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .................................321

   Leş, Kan, Domuz eti ve İçkinin haram olmasının hikmeti nedir.........................329

   GADIR-I HUM AYETININ HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...........330

   "Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni ( Ali'nin -as- Velâyetini, İmâmetini ) duyur...."

   ( Maide, 67 )..................................................................................................332

   'Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır.".............................................333

 


 

   Mâide Sûresi 4-5......................................................................................344

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................345

(A-4) "Sana kendilerine neyin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: Size temiz......345

    (A-5) "Bugün size temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin........346

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .................................356

 


 

 

  Mâide Sûresi 6-7 .................................................................................... 373

AYETLERİN AÇIKLAMASI.......................................................................374

(A-6) "Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi.................374

(A-7) "Allah'ın size olan nimetini ve sizi kendisiyle bağladığı sözünü................395

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ................................396

Abdest alırken ayaklar meshedilmeli..............................................................396

Resulullah'ın (s.a.a) abdesti............................................................................397

Mest üzerine meshetmek caiz midir................................................................399

   "Yahut da kadınlara dokunursanız" ifadesinin anlamı nedir...............................400

 


 

  Mâide Sûresi 8-14 ...................................................................................403

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....................................................................404

(A-8) "Ey inananlar! Allah için kıyam eden ve adaletle şahitlik eden kimseler...404

(A-9) "Allah, inanıp iyi işler yapanlara vaat etmiştir: Bağışlanma ve büyük.......406

(A-10) "İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem......406

(A-11) "Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani bir topluluk....407

(A-12) "Allah, Israiloğullarından kesin söz almıştı ve içlerinden on iki..............409

(A-13) "Sözlerini bozdukları için, onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık.....410

(A-14) "Biz Hıristiyanız, diyenlerden de kesin söz almıştık; ama onlar da.........412

 


 

  Mâide Sûresi 15-19 .................................................................................414

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....................................................................415

    (A-15)- "Ey Ehlikitap! Elçimiz size geldi. Kitaptan gizlediğiniz şeylerin...........416

    (A-16)- "Allah onunla, rızasına uyanları esenlik yollarına iletir.........................417

    (A-17)- "Allah, Meryem Oğlu Mesih'tir, diyenler küfre girmişlerdir..................421

    (A-18)-"Yahudiler ve Hıristiyanlar; 'Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz'........423

    (A-19)- "Ey Ehlikitap! ...elçilerin arasının kesildiği, bir boşluk meydana..........430

 

    KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ....................................432

       ( Kur'ânî, Felsefî ve Rivayet Esaslı Araştırma)

   

    TARIHÎ INCELEME..................................................................................459

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...............................479

 


 

 

 Mâide Sûresi 20-26 ................................................................................... 483

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................483

    (A-20)- "Hani bir zaman Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Allah'ın..........483

(A-21)- "Ey kavmim! Allah'ın size (vatan olarak) yazdığı kutsal toprağa.............486

    (A-22)-"Onlar dediler ki: Ey Musa! Orada zorba bir millet var. Onlar oradan......489

    (A-23)-"(Allah'tan) korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği..........491

    (A-24)-"Dediler ki: Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece, biz oraya asla.............492

    (A-25)-"Musa: Rabbim! Ben kendimden başkasına malik değilim; kardeşim.......493

    (A-26)-"Allah buyurdu ki: Öyleyse orası onlara kırk yıl yasaklandı; yeryüzünde..496

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..................................497

 


 

  Mâide Sûresi 27-32 ................................................................................. 501

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................502

(A-27)- "Onlara Âdem'in iki oğlunun gerçek haberini oku.................................503

(A-28)- "Andolsun ki eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan...............508

(A-29)- "Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da....................512

(A-30)- "Nefsi, kardeşini öldürme hususunda yavaş yavaş ona boyun..................514

(A-31)- "Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini........................516

 

    ALGILAMA VE DÜŞÜNME ÜZERİNE.......................................................519

 

    (A-32)- Bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazdık: Kim, bir cana....................529

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .................................535

    "Kim de bir insanı diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur."ne demektir.......543

     BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM VE KARŞILAŞTIRMA..................................543

 

 


 

  Mâide Sûresi 33-40 ......................................................................................547

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................548

(A-33)- "Allah ve Elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk....................548

(A-34)- "Ancak, sizin kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe............................551

(A-35)- "Ey inananlar! Allah'tan korkun, O'na yol arayın ve O'nun yolunda...........551

(A-36-37)- "Şüphe yok ki inkâr edenler, eğer yeryüzünde olanların.......................552

(A-38)- "Hırsızlık eden erkek ve kadının, elde ettiklerine karşılık Allah.................553

(A-39)- "Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve durumunu..........................554

(A-40)- "Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmedin...............554

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................556

 


 

 

   Mâide Sûresi 41-50 ..................................................................................... 567

AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................................570

(A-41)- "Ey Elçi! Ağızlarıyla "inandık" dedikleri hâlde kalpleri inanmamış..............571

(A-42)- "Yalana kulak verirler, haram yerler. Sana gelirlerse, ister..........................573

(A-43)- "İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken.......................575

(A-44)- "Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik, onda yol gösterme [itikadî]......................576

(A-45)- "Onda onlara: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa...........................579

(A-46)- "Onların izleri üzerine arkalarından, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı.............581

(A-47)- "İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim....................584

(A-48)- "Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onlara.........................585

(A-49)- "İnsanlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine............587

 

    KUR'ÂN LİTERATÜRÜNDE ŞERİATIN ANLAMI VE ŞERİAT İLE DİN VE

    MİLLET ARASINDAKI FARK......................................................................589

 

    (A-50)- Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgisi olan........................598

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................600

 


 

 

   Mâide Sûresi 51-54 ........................................................................................619

AYETİN AÇIKLAMASI ....................................................................................620

(A-51)- "Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin...........................622

(A-52)- "Kalplerinde hastalık bulunanların, "Bize bir felâketin ................................632

(A-53)- "İnananlar, "Bunlar mı o bütün güçleriyle sizinle beraber.............................637

 

    KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE..................................638

 

    (A-54)- "Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse...............................................642

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................652

    KUR'ÂN VE HADIS IŞIĞINDA KONUYA YÖNELIK GENEL

    BIR DEĞERLENDIRME..................................................................................662

    Resulullah (saa)'in Kıyametin işaretlerini anlatan mükemmel hutbesi......................668

 

 


 

Alemlerin Rabbi Olan Allah'a Hamdolsun

Selam, Ona Layık Olanların Üzerine Olsun,

Tevfik Allah'tandır.

http://nehculbelaga.tripod.com

03-04-2003

( Dualarınızda Bizleri Unutmayın Değerli Kardeşlerim )