http://ahlalbaytlibrary.tripod.com

Fâtiha Sûresi'nin Tefsiri

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

E-Kitap: nehculbelaga.tripod.com

 

 

Fâtiha Sûresi ( 1-7. Ayetler)

 

|   1-5   |   6-7   |  


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 FÂTİHA SÛRESİ

 

  1-5. Ayetler...........................................................................................52

AYETİN AÇIKLAMASI ..........................................................................52

(A-1)- "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.............................................52

(A-2)- "Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür...........................................57

(A-3)- "O, Rahmandır, Rahimdir.................................................................60

(A-4)- "Din (karşılık) gününün sahibidir......................................................61

 

      FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................................................64

 

(A-5)- "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.................65

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................62

   Besmele Fatiha'dan bir ayettir....işte deliller.................................................62

  

 


 

   Fâtiha Sûresi 6-7................................................................................70

AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................70

(A-6-7)-Bizi doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin....................70

 

İnsanlar tuttukları yol itibariyle üç grupturlar..............................................71

Sırat-ı müstakîm ne demektir....................................................................76

"Sırat-ı müstakîm" kavramının anlamına ilişkin özet çıkarımlar...................77

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..........................83

Kaç türlü ibadet vardır.............................................................................83

İnsanlar ne için ibadet ederler...................................................................83

"Fatiha'nın yarısı benim ve yarısı da kulumundur."....................................85

      HADİSLER IŞIĞINDA "SIRAT-I MÜSTAKÎM"İN AÇIKLAMASI.....88

      "Her ayetin bir zahiri, bir de batını vardır...".............................................88

 

 


 

Âlemlerin Rabbi Olan Allah'a Hamdolsun,

Selâm, Ona Layık Olanların Üzerine Olsun,

Tevfik Allah'tandır.

http://nehculbelaga.tripod.com

10-04-2003

( Dualarınızda Bizleri Unutmayın Değerli Kardeşlerim )